Intocmire si eliberare adeverinte

 

 Intocmire si eliberare adeverinte/ certificate/ documente originale si copii

S.C. ARHIVITOR S.R.L.
Punct de lucru: Str. Baldovinești nr.12, BRĂILA

Punct de lucru: Str. Mircea Vodă nr.60, BRĂILA

Punct de lucru: comuna Peceneaga, jud. Tulcea

Tel: +40 (0) 339732307/ 0744769390/ 0339405509
Program cu publicul:
LUNI – JOI: 09-12 (inclusiv telefonic)
ATENȚIE!! Cererile se trimit doar prin posta/ curier/ mail, NU se depun personal. NU folosim fax-ul.

In vederea obtinerii unei adeverinte: de grupa, vechime, sporuri, reconstituire carnet de munca pierdut, adeverinte somaj si/sau alte drepturi salariale, sunt necesare urmatoarele :

–          Cerere

–          Copie CI/ BI

–         Copie carnet de munca pentru muncitorii permanenti (primele doua pagini cu datele personale si copii de pe paginile cu perioada integral lucrata la societatea pentru care solicitati adeverinte)

  • Copie certificate de căsătorie, naștere sau hotărâre divorț , dacă este cazul (pentru doamne), copie livret militar, dacă perioada solicitată include și perioada stagiului militar (pentru domni).

CEREREA trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

–              Nume/prenume (doamnele vor specifica toate numele detinute anterior, separat pe perioade)

–              Adresa de domiciliu

–              Serie CI/BI, CNP

–              Data nasterii si localitatea,

–              Perioada, functia/meseria, specificul activitatii, sectia/ferma si societatea la care ati lucrat (pentru care solicitati adeverinta)

–              Categoria de adeverinta solicitata: adeverinta de grupa, sporuri, vechime, reconsituire carnet de munca pierdut, somaj, etc.

–              Nr. dvs. de telefon de contact – foarte important pentru a putea comunica ulterior primirii cererii cu dvs.!!!

–              Data si semnatura

Important: Daca ati completat eronat in cerere nume, perioade, sectii, ferme sau alte date, iar rezultatul cercetarii este unul negativ, banii achitati nu se returneaza. Daca doriti sa reluam cercetarea veti depune o alta cerere si veti achita taxa aferenta cercetarii conform noilor indicatii.

Eliberarea documentelor personale originale: Carnetele de munca si/sau alte documente personale existente in arhiva detinuta – ceritificate, diplome, etc. pot fi ridicate doar personal, de proprietar sau de un imputernict, pe baza de semnatura (petentul/ imputernicitul trebuie sa prezente CI/BI in original la depunerea cererii) si

–              copie CI/ BI  titular

–              copie CI/ BI + Procura pentru imputerniciti

Intrarea in posesie a adeverintelor intocmite:

–      direct de la depozitul de arhiva

–      prin mandat postal/ curier

 

TAXE SI TARIFE PENTRU

intocmire si eliberare adeverinte/ certificate/ documente originale si copii

Incepand cu data de 01.01.2022, vor fi achitate obligatoriu de toti solicitantii, la depunerea/ transmiterea cererii/ AVANS OBLIGATORIU DE PLATA:

Taxa administrativa = 150 lei + TVA/ solicitare = 1 adv./ 1 doc. (solicitare pana in 15 ani) = 178,50 lei;

Taxa administrativa = 200 lei + TVA/ solicitare = 1 adv./ 1 doc. (solicitare peste 15 ani) = 238 lei;

Plata se va efectua in contul bancar: RO43 BTRL RON CRT 0251499901, deschis la Banca Transilvania Brăila,

titular cont SC ARHIVITOR SRL, cod fiscal/ CUI: RO33081885

  1. Avansul se aplica/ incaseazasi nu se returneaza indiferent de rezultatul final al verificarii in arhiva si este o taxa prin care societatea Arhivitor SRL se obliga sa efectueze o verificarea aleatorie in 3 PERIOADE DIFERITE, pentru identificarea petentului-beneficiar, in special pentru cazurile in care rezultatul este unul negativ si trebuie sa instiintam petentul telefonic sau in scris.  Instiintarile* in scris se trimit doar in cazul solicitarii in mod expres a petentului si numai daca acesta a achitat taxa administrativa.
  2. Taxa administrativa este o taxa internacare a fost stabilita pentru a acoperi manopera si timpul de executie alocate verificarii aleatorii in arhiva, cheltuielile salariale, administrative si de registratura, cu convorbirile telefonice, manopera pentru tehnoredactarea adeverintelor si a adreselor de raspuns/ instiintare, taxe postale pentru instiintari, adrese negatie – raspunsuri, materiale IT si birotica, comisioane bancare, etc.
  3. Taxa administrativa poate sa sufere modificari si va fi achitata la contravaloarea in vigoare la momentul efectuarii platii indiferent de data cererii.

 

  1. Toate documentele in copie anexate la adeverinte, adrese de raspuns/ instiintare se vor taxa cu

              2.38 lei/ pag. cu TVA inclus (marime A4). Taxa se aplica atat pentru documentele transmise pe   

              mail cat si pentru documentele transmise in format fizic (printate).

  1. Toate documentele transmise pe mail (cereri, documente anexate, adrese, reveniri, etc.) se vor taxa cu 2.38 lei/ pag. cu TVA inclus (marime A4).
  2. REST PLATA: TAXA/ ADEVERINTA(document eliberat) – va fi achitata la eliberarea adeverintei/ documentului eliberat (valabil pentru solutionarea in regim normal, pentru solutionarea in regim de urgenta taxele se achita integral la depunerea cererii). Taxele la care se incadreaza solicitarea dvs. va vor fi comunicate de la registratura depozitului dupa primirea si inregistrarea cererii.
  3. Adeverintele vor fi expediate prin curier/ posta. Taxele de transport/curier-posta sunt suportate de destinatar/ beneficiar.
  4. Pentru continuarea cercetarii in arhiva, verificare luna de luna, toata perioada solicitata,solicitantul va achita taxa integral care cuprinde avansul (taxa ad-tiva) + cval. adeverintei.

 

INFORMARE PUBLICA – DECLARATIE – CONSIMTAMANT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Transmiterea unei cereri, atrage dupa sine automat consimtamantul solicitantului/ ca este de acord ca în scopul întocmirii adeverințelor și/sau eliberării documentelor solicitate, soc. Arhivitor  SRL să vă prelucreze datele cu caracter personal si ca ati fost informati (e) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene. Sunteti informat (a) si in legatura cu faptul ca datele cu caracter personal, urmeaza sa fie prelucrate si stocate doar in scopurile pentru care au fost furnizate – eliberare adeverintă vechime/ adeverintă venit și acte originale , la solicitarea subsemnatului . Sunteti informat (a) ca in scopul prelucrarii exacte a datelor mele cu caracter personal, aveti obligatia de a aduce la cunostinta operatorului orice modificare survenita asupra datelor mele personale. In consecinta, va dati consimtamantul pentru prelucrarea, transmiterea si stocarea datelor cu caracter personal, către alte insituții entități în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus. Ati luat la cunoştinţă şi va exprimati acest acord în concordanţă cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi cunoasteti că aveti dreptul : · de a solicita accesul, rectificarea sau ştergerea, portarea, restricţionarea prelucrării acestor date, conform legii · de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. · de a retrage oricând consimţământ

TARIFE SOLICITATE

PENTRU SERVICIILE ARHIVISTICE PRESTATE

de intocmire si eliberare adeverinte/certificate si alte categorii de documente

Conf. Avizului Arhivelor Nationale – ANB.1942-R/13.02.2014 si Decizia UNPIR nr. 11/11.4/2013 si nr. 1/11.2/2014

 
Nr.
crt.
 
Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat
Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic
(conf. anexa)
Taxa pe valoarea adaugata
TVA – 19%
 
(valabil de la 01.01.2017, conf.CF)
 
Total valoare doc./
adeverinta
1 ELIBERARE DOCUMENT ORIGINAL proprietatea solicitantului, existent in arhiva (carti de munca, acte de stare civila, certificate/ adeverinte/ diploma scolarizare, etc.)  

30 lei

 

5,70 lei

 

35,70 lei

2 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE SPORURI
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

125 lei

 

23,75 lei

 

148,75 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

175 lei

 

33,25 lei

 

208,25 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

225 lei

 

42,75 lei

 

267,75 lei

3 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE GRUPA
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

80 lei

 

15,20 lei

 

95,20 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

120 lei

 

22,80 lei

 

142,80 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

160 lei

 

30,40 lei

 

190,40 lei

 
Nr.
crt.
 
Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat
Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic
(conf. anexa)
Taxa pe valoarea adaugata
 
TVA – 19%
 
(valabil de la 01.01.2017, conf. CF)
 
Total valoare doc./ade-verinta
4 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE VENITURI (vezi nota)
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

140 lei

 

26,60 lei

 

166,60 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

230 lei

 

43,70 lei

 

273,70 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

300 lei

 

57 lei

 

357 lei

5 ALTE TAXE
a) Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii si extrase de pe documente detinute, altele decat adeverintele /certificatele  

8 lei/ pagina

 

1,52 lei

 

9,52 lei/pagina

b) Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documente (xerografiere sau imprimare), altele decat adeverintele /certificatele.  

2 lei/ pagina

 

0,38 lei

 

2,38 lei/pagina

 

6 Eliberare adeverinta norme CAP

(taxa minima pentru o adeverinta de venituri)

140 lei/ adeverinta

La care se adauga taxa ad-tiva de la pct.7a)

26.60 lei 166.60 lei

 

 
Nr.
crt.
 
Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat
Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic
Taxa pe valoarea adaugata
 
TVA – 19%
 
(valabil de la 01.01.2017, conf. CF)
 
Total valoare doc./ade-verinta
7 TAXE INTERNE
 

a)

 

Taxa administrativa

(solicitare pana in 15 ani)

 

 

150 lei/ adeverinta; instiintare, document eliberat

 

 

28.50 lei

 

178,50 lei/ adeverinta; instiintare, document eliberat

 
Nr.
crt.
 
Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat
Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic
Taxa pe valoarea adaugata
 
TVA – 19%
 
(valabil de la 01.01.2017, conf. CF)
 
Total valoare doc./ade-verinta
b) Taxa administrativa

(solicitare peste 15 ani)

 

200 lei/ adeverinta; instiintare, document eliberat

 

38 lei 238 lei/ adeverinta; instiintare, document eliberat
c) Taxa mail

 

(pentru solicitarile sosit pe mail, taxa pentru printarea documentelor din mail (atat a textului din mail cat si a documentelor anexate/ din attach)

 

2 lei/ pag.

 

0,38 lei

 

2,38 lei/pagina

d) Taxa anexare documente (marime maxima A4) in copie la adeverinte, adrese de raspuns, instiintare, transmise atat pe mail cat si in format fizic (printate)  

2 lei/ pag.

 

0,38 lei

 

2,38 lei/pagina

e) Taxa transmitere instiintare in scris celor care au trimis cereri fara date/ numar de telefon de contact 25 lei/ inst. 29,75 lei/ instiintarea
f) Taxa transmitere negatie pentru tribunal sau alte inst. (nu detinem fond arhiva/ fond incomplet) 50 lei// inst. 59,50 lei/ inst.
g) Taxa eliberare duplicat adeverinta pierduta*:

 

*daca este necesara o noua cercetare se achita taxa integrala/ adv. ca pt. o noua solicitare)

 

100 lei/ adeverinta

 

La care se adauga tariful pentru doc. anexate in copie de la pct.7d)

 

119 lei/ adeverinta

 

*ATENTIE – adeverintele cu venituri nu contin sporurile, pentru sporuri se intocmesc adeverinte separat, iar pentru cei care doresc ca sporurile sa fie incluse in adeverintele de venituri si/sau intocmirea de adeverinte (tipizate din lege care contin atat veniturile cat si sporurile), se vor aplica ambele taxe (taxa/ adeverinta venituri + taxa/ adeverinta sporuri x nr. ani cercetati).

NOTA: Indiferent de rezultatul cercetarii, se va aplica taxa aferenta numarului de ani cercetati in arhiva.

Pentru taxele incasate in contul bancar se va emite factura – document pe care il veti primi impreuna cu adeverinta/ documentul solicitat.

*tarifele din tabelul anexat nu contin TVA si contin doar taxele pentru cercetare.

 

Descarca in format PDF….. aviz tarife maxime operatori- Arh. Nat.[6]

Va multumim,

CONDUCEREA, SOC. ARHIVITOR SRLghost writer

 

Contactează-ne:

Please leave this field empty.